top of page

CLIENTS

Voor de Belgische beeldhouwer Maarten Ceulemans (1983°) heeft het figuur steeds een centrale rol gespeeld. Hij geeft zijn figuren vorm in diverse materialen aan de hand van traditionele technieken. Sinds enkele jaren vormt hout zijn voornaamste medium. De steeds veranderende beleving van een sculptuur tijdens het creatieproces is voor hem een vruchtbare voedingsbodem en brengt nieuwe ideeën voort. Zijn beelden sluiten zich vaak af van de ruimte en de toeschouwer of lijken soms zelfs onvoltooid. Dit verhullende aspect prikkelt evenwel de nieuwsgierigheid van de kijker en nodigt uit tot interactie. Zo roept hij een veelheid aan interpretaties op en geeft zijn werk meerdere betekenislagen.

 

Marc Cruysberghs ‘ werk is figuratief en omvat meestal menselijke gedaantes en voorwerpen. Zijn werk spreekt de toeschouwer rechtsstreeks aan , omdat het beroep doet op de herkenbaarheid en identificatie door het gebruik van realistische schilderstechnieken. Desondanks zijn de werken gehuld in een zeer persoonlijke sfeer. De schilderijen geven een soort van vervreemding, verstilling en tragiek weer. Hij baseert zich meestal op fotos want deze behoren tot een collectief verleden en heden en geven een verstild en vastgelegd moment in een leven.
Zijn stijl laat zich kenmerken door drippings, vegen gelaagdheid zowel vormelijk als inhoudelijk. Hij geeft de toeschouwer materiaal-een beeld en een titel en probeert deze aan te sporen tot het zoeken naar een eigen verhaal, een persoonlijke invulling, waarde of betekenis.

 

 

 

 

 

 

 

Links
bottom of page